This is a free Purot.net wiki

EveliinaOjalaDescription

Työskentelen PIRKOn henkoh eli "ohjaamalla oivalluksiin"-toimenpideohjelman projektipäällikkönä.

Friends


Wikis

2 total wikis

Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.