This is a free Purot.net wiki
  • View:

ProSuomi ja ProLänsi

Sisältöalue

ProSuomi -projektin tavoitteena on tukea prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanoa verkostoitumalla sekä koulutuksen järjestäjien että yritysten kanssa. Verkostoitumalla on tarkoitus oppia toisilta koulutuksen järjestäjiltä jakamalla hyviä käytänteitä ja osaamista kaikkien käyttöön sekä mahdollistaa uuden perustutkinnon valinnaisuuksien toteuttaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä alan vetovoimaisuutta opiskelijoiden silmissä ja aikaansaada alan koulutuksen kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaaminen.

Projektin wikisivut

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username